תקנון אתר

תקנון אתר בוק-אס

ברוכים הבאים אל תקנון האתר ‘book-us’

תקנון אתר בוק-אס נועד בכדי למנוע אי הבנות כלשהן בנוגע לשימוש באתר ולמדיניות הפרטיות שבה נוקט האתר. יש לקרוא את תקנון אתר בוק-אס בקפידה רבה תוך שמת דגש על כל סעיף וסעיף ולהבינו. משתמשים באתר בוק-אס הינם מעידים כי הם אכן קראו והבינו את תנאי התקנון והינם מסכימים לכל האמור בו.

 1. כללי
 1. תקנון אתר בוק-אס מנוסח ברובו בלשון זכר ולפרקים בלשון רבים, אולם הינו מתייחס לנשים וגברים כאחד ויש להתייחס לכך בהתאם. הניסוח בלשון זכר ו/או ברבים הוא מטעמי הנוחיות בלבד.
 2. אתר בוק-אס רשאי להחליף ולשנות את פרטי תקנון בעמוד זה בכל רגע נתון לפי שיקול דעתו וזאת מבלי צורך הודעה מראש ללקוחות האתר והמשתמשים בו.
 3. כל מידע שמשתמש מוסר לאתר בוק-אס כגון: תכנים, תמונות וכיוצ”ב, האתר אינו מעוניין להשתמש בפרטים אלו, אולם הפרטים ישמרו במערכת ותוכל להשתמש בו לפי שיקול דעתה בכל רגע נתון ובלי צורך לעדכן את המשתמש על כך והאתר לא יהיה חייב בדין על כך מאחר וזאת זכותו המלאה.
 4. אתר בוק-אס רשאי להחליף את המבנה שלו, העיצוב, התוכן, הקישורים וכל המצוי באתר בכל רגע נתון מבלי צורך לעדכן מראש את המשתמשים באתר ולפי שיקול דעתו בלבד.
 5. באתר בוק-אס תכנים ותמונות אשר באו במטרה לתת מידע נרחב למשתמשים באתר ואין הכוונה לפגוע או להעליב אדם באמצעות התכנים, התמונות וכל המצוי באתר. במומצאת תוכן מעליב, מזלזל, פוגעני, גזעני וכדומה, אתה מוזמן להגיש בקשה להסרתו מהאתר באמצעות פנייה בכתב אל צוות אתר בוק-אס וזה יטפל בעניין בקפידה.
 6. אתר בוק-אס הינו אתר שפועל במשך 24 שעות ביממה בכדי לאפשר למשתמשים בו את הנוחיות המושלמת. אולם, במצבים כגון: נפילת שרת בשל תאי מזג אוויר קשים וכל כשל טכני שאינו בשליטת האתר, לרבות תחזוקה של האתר ועדכונים לשרתים אשר יכולים להשבית את האתר למשך מספר רגעים, לא יהיה באחריות אתר בוק-אס והמשתמשים לא יוכלו לבוא בטענות.
 1. קניין רוחני
 1. אין להשתמש בכל הנמצא באתר בוק-אס ללא קבלת היתר על כך מראש ובכתב! כל המשתמש במצוי באתר בוק-אס כגון: בתכנים, תמונות, אייקונים, לוגו, עיצוב וכו’ ללא קבלת אישור מראש ובכתב מצוות אתר בוק-אס יראה את עצמו כעובר על החוק ויועמד לדין על כך.
 2. יש איסור מוחלט להעתיק, לשכפל ולהשתמש לכל מטרה מסחרית שהיא בתכנים, במבנה ובעיצוב של אתר השלמת בגרויות.
 1. פרסומות וקישורים
 1. באתר בוק-אס תוכלו למצוא מגוון רב של קישורים ופרסומות המצויים בדפי האתר השונים. הקישורים והפרסומות מובילים אל עמודים פנימיים בתוך אתר בוק-אס או אל דפים חיצוניים שלא שייכים לאתר השלמת בגרויות. לאתר בוק-אס אין כל אחריות בטיב הקישורים והפרסומות ובמידה ויש תקלה עם קישור או פרסומות כלשהיא, אין לבוא בטענות אל צוות אתר השלמת בגרויות.
 2. אתר בוק-אס ראשי להוריד ולהוסיף קישורים ופרסומות לאתר בכל רגע נתון, מבלי צורך להודיע מראש על ההוספה או על ההסרה למשתמשי האתר וזאת לפי שיקול דעתו בלבד.
 3. אין אתר בוק-אס אחראי במידה ויגרמו למשתמשים נזקים ישירים או עקיפים כתוצאה משימוש בקישורים או בפרסומות שבאתר ואין לבוא בטענות לצוות האתר במידה ונגרם נזק כלשהו. האחריות הינה על המשתמש בלבד.
 1. שימוש באתר
 1. כל משתמש באתר בוק-אס מצהיר כי הוא קרא והסכים לתקנון האתר שבעמוד זה ולמדיניות הפרטיות שבו.
 2. במידה ומשתמש הפר את תנאי תקנון זה יוכלו באתר בוק-אס להגיש נגדו תביעה בגין זאת והמשתמש יידרש בתשלום כל הנזקים, שכ”ט והוצאות המשפט השונות.
 3. כל משתמש באתר בוק-אס אשר השאיר את פרטיו במערכת יכול ויקבל מעת לעת דיוור באמצעות מייל, SMS, דואר, טלפון וכו’.
 4. משתמש אשר מעוניין להסיר את עצמו מרשימת התפוצה יוכל לעשות זאת באמצעות פניה בכתב את צוות אתר בוק-אס וזה יטפל בעניין בהקדם.
 1. מדיניות פרטיות
 1. אתר בוק-אס רשאי לשנות את פרטי מדיניות הפרטיות בכ רגע נתון לפי שיקול דעתו הבלעדית בד וללא צורך לעדכן את המשתמשים באתר לפני כן בשינויים.
 2. אתר בוק-אס פועל תחת מערכת אבטחה מתקדמת בכדי להבטיח את הפרטיות של המשתמשים ולמזער ניסיונות חדירה/פריצה אל מעכת האתר.
 3. במקרים של פריצה/חדירה אל מערכת אתר בוק-אס אין צוות האתר אחראי על כך ולא יהיה ניתן לבוא אליו בטענות. המשתמשים הינם האחראיים הבלעדיים על הפרטים שהם מוסרים באתר.
 4. במידה ואתר בוק-אס יימכר או ועבר מכל סיבה שהיא אל צד ג’, זה יקבל את כל פרטי המשתמשים ויפעל לפי תקנון זה.